Oost Azië

Azië is een ontzettend groot continent, waardoor het lastig is om dit continent als een groot gebied te zien. Om die reden hebben we Azië opgeknipt in verschillende kleinere onderdelen, waaronder Oost-Azië. Oost-Azië omvat circa 15% van het gehele continent en kan zowel vanuit een geografisch als ook vanuit een cultureel oogpunt bekeken worden. De maatschappijen in het oostelijke deel van Azië bevinden zich voornamelijk in de Chinese invloedssfeer, wat duidelijk terugkomt in de cultuur die in dit gebied heerst. De Chinese taal, het confucianisme en neo-confucianisme, de mahayana en het daoïsme zijn goede voorbeelden van kenmerken van de Chinese invloedssfeer.

Over het algemeen rekent men Volksrepubliek China, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan, Mongolië en in mindere mate ook Taiwan tot Oost-Azië. Het is echter zo, dat een land als Mongolië soms ook tot het noorden van dit continent wordt gerekend. Wanneer u een wereldreis maakt naar Oost-Azië kunt u dit dus goed combineren met een bezoek aan de grensgebieden met Noord- en Zuid-Azië.

oost azië

Historie van Oost-Azië

Het ontstaan van Oost-Azië als een geografisch gebied begon met het beschrijven van dit gebied door de Europeaan Marco Polo. Hij bereikte China via de Zijderoute in het begin van de dertiende eeuw, toen zijn vader en oom zich al in China bevonden. Marco Polo was zeker niet de eerste die de trip naar Oost-Azië maakte vanuit Europa, want eerder waren Giovanni de Plano Carpini en Willem van Ruysbroeck hem al voorgegaan naar Mongolië.

Na de overtocht van Marco Polo naar China, ‘ontdekten’ ook de Portugezen het gebied. Zij begonnen hier al snel met het drijven van handel met de Chinese bevolking, wat later ook door de Nederlanders gedaan zou worden.